• வேதம்  –  தமிழ்ச் சான்றோர்களின் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த சிந்தனைகளின் பதிவே வேதம் ஆகும்.
  • இறைவனைப் பற்றி ஆழ்ந்து புதைந்து கிடைக்கின்ற அறிவை மறைத்துக் கூறிய மந்திரங்கள் அடங்கியவை தான் மறை, வேதம் என்று கூறப்பட்டன.
  • வேதமொடு ஆகமம் இறைவன் நூல்‘ என திருமந்திரம் பகர்கிறது.
  • தமிழ்ச் சங்கத்தை முதன்முதலில் நிறுவியவர்  சிவனே என்று நக்கீரர் வரைந்த இறையனார் களவியல் உரையில் காணலாம்.
  • வேதங்கள் முதலில் தமிழில் தான் இருந்தன என்பதற்குத் திருமந்திரம் (6000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது) சான்று   பகர்கின்றது.
  • ஆரியவேதம் சுயம்பு –  தமிழ் வேதம் இறையருளியது.
  • வடமொழிக்கு மாறியது எப்படி ?
  • வேதம் –   உலகியல் அறிவு நூல்.  ஆகமம் – நிலையியல் இறை இன்ப நூல்

தமிழ் வேதத்திற்கு மாற்றான வடமொழி வேதம்:

வடமொழி நிகண்டு ‘அமரகோசம் ‘வேதம் த்ரயே‘ (மூன்று) என்கிறது.  மனுஸ்மிருதியும் பல இடங்களில் 3 என  கூறுகிறது.  பிற்காலத்தில் அதர்வணத்தை சேர்த்து  நான்காக்கியவர் வேதவியாசர்.

ஆரியவேதம் சுயம்பு –  தமிழ் வேதம் இறையருளியது.

வேதம்

ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் ஒரு வேதம் உண்டு.  ஆரியர்களின் வேதம் ரிக், யஜூர், சாம, அதர்வணம். கிறித்துவர்களுடையது பைபிள். முஸ்லீம்களின் வேதம் குரான்.  ...
மூல வேதம் தமிழே என்பதற்கு அகச்சான்று பரஞ்சோதியார் திருவிளையாடல் புராணம் கண்ணுதற் பெருங்கடவுளும் கழகமோ  டமர்ந்து பண்ணுறத் தெரிந்தாய்ந்தவிப் பசுந்தமிழ் ஏனை ...
அற்சனை பாட்டே ஆகும்.  ஆதலால் மண்மேல் நம்மை சொற்றமிழ் பாடுகென்றார் தூமறைபாடும் வாயார் - பெரியபுராணம். புறநானூற்றில், நன்றாய்ந்த நீணிமிர் சடை ...
இராஜஇராஜ சோழன் காலத்திலேயே திருமுறைகள் தில்லையில் வைத்து பூட்டப்பட்டன.  7ஆம் நூற்றாண்டிற்குப் பின் தமிழ் வழிபாடும் கோயில் மூலவர்களுக்குத் தமிழ்ப் பெயர்களே ...
  வேதம் என்றால் என்ன ? வேதம் என்பது நான்கு. அவை அறம், பொருள், இன்பம், வீடு. இதுவே நான்மறை ஆகும். ...